Branżowa szkoła I-stopnia / Technikum

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Szkoła podstawowa dla dorosłych

Szkoły policealne

Plany zajęć

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kursy komercyjne

Klasa z Pasją

Strefa Ucznia - Rodzica

Strefa Pracodawcy

Doradztwo zawodowe

Pedagog psycholog

Aktualności

Informacja dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

21 lipca 2022|

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Branżowej I Stopnia oraz Technikum Spawalnictwa znajduje się na tablicy ogłoszeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu przy ul. Rawskiej 3.

Zajęcia psychoedukacyjne

28 czerwca 2022|

Ostatnie w tym roku zajęcia psychoedukacyjne  prowadzone w ramach ECEZ przez doradczynię zawodową i florystkę Annę Stoltmann - Stefaniak oraz  psychologa i doradczynię zawodową Annę Miazga. Tym razem uczestnikami warsztatów, nieodłącznie połączonych z działaniem [...]

Więcej aktualności

MISJĄ ELBLĄSKIEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ JEST:

  •  Wyposażenie uczniów, słuchaczy oraz pracowników młodocianych w wysokie kompetencje zawodowe zapewniające aktywność w procesie kształcenia oraz w ich dalszej karierze;
  • Stwarzanie każdemu uczniowi, słuchaczowi oraz pracownikowi młodocianemu możliwości realizowania rozwoju zawodowego na miarę jego potrzeb i możliwości;
  • Kształtowanie umiejętności ogólnych i zawodowych umożliwiających dalszy rozwój oraz dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy;
  • Kreowanie twórczych postaw zawodowych uczniów, słuchaczy i pracowników młodocianych oraz pozytywnej motywacji do rozumienia idei uczenia się przez całe życie;

ECEZ współpracuje (warsztaty / szkolenia):

ECEZ Nagrody: