Branżowa szkoła I-stopnia / Technikum

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Szkoła podstawowa dla dorosłych

Szkoły policealne

Plany zajęć

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kursy komercyjne

Galeria zdjęć

Klasa z pasją

Nauczyciel

Doradztwo zawodowe koordynator ECEZ

Pedagog psycholog

Aktualności

Klasa z pasją „BIS”

25 czerwca 2021|

W dniu 9 czerwca 2021 roku  gościliśmy w murach CKZiU – ECEZ uczniów 2 klasy Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu. Był to pierwszy kontakt dzieci z naszą placówką. Dzieci realizowały zajęcia w pracowni [...]

Reintegracja

20 maja 2021|

PRYMAT RELACJI NAD EDUKACJĄ. Wskaźniki zachorowań stopniowo maleją i szkolne korytarze zaczynają zapełniać się uczniami. Po wielomiesięcznym okresie izolacji i zdalnego nauczania powrót uczniów , ale i nauczycieli do nauki stacjonarnej staje się potężnym [...]

Więcej aktualności

MISJĄ ELBLĄSKIEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ JEST:

  •  Wyposażenie uczniów, słuchaczy oraz pracowników młodocianych w wysokie kompetencje zawodowe zapewniające aktywność w procesie kształcenia oraz w ich dalszej karierze;
  • Stwarzanie każdemu uczniowi, słuchaczowi oraz pracownikowi młodocianemu możliwości realizowania rozwoju zawodowego na miarę jego potrzeb i możliwości;
  • Kształtowanie umiejętności ogólnych i zawodowych umożliwiających dalszy rozwój oraz dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy;
  • Kreowanie twórczych postaw zawodowych uczniów, słuchaczy i pracowników młodocianych oraz pozytywnej motywacji do rozumienia idei uczenia się przez całe życie;

ECEZ współpracuje (warsztaty / szkolenia):

ECEZ Nagrody: