Godziny pracy:

Ważne telefony! (klknij)

Główne obszary działania psychologa ECEZ to:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
6. Aktywny udział w życiu szkoły oraz koordynowanie Szkolnego Koła Wolontariatu

Do psychologa zwracać możesz się zwłaszcza gdy:

– Odczuwasz dyskomfort w zakresie adaptacji do nowych warunków szkolnych,
– Potrzebujesz wzmocnić motywację do zmiany,
– Masz trudność w nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami, innymi osobami,
– Nie radzisz sobie z nauką,
– Przeżywasz problemy osobiste i trudno Ci sobie z nimi poradzić,
– Chcesz porozmawiać o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś,
– Nie potrafisz skutecznie organizować sobie czasu,
– Stres potrafi skutecznie zawładnąć Twoim funkcjonowaniem,
– Potrzebujesz wsparcia specjalisty lub osoby dorosłej.

Podziel się problemem, porozmawiamy , przyjrzymy się sprawie, wspólnie będziemy szukać skutecznych rozwiązań trudnych sytuacji.

1. Umiejętności osobiste – czyli wszystko co dotyczy Ciebie

 •  zarządzanie sobą w czasie
 •  inteligencja emocjonalna
 • samomotywacja (motywacja 3.0)
 • asertywność
 • kreatywność (twórcze myślenie) o radzenie sobie ze stresem

2. Umiejętności interpersonalne – czyli wszystko co robisz w komunikacji z innymi ludźmi

 • motywowanie innych do pracy
 • współpraca w zespole
 • delegowanie zadań
 • zdolności perswazji i negocjacji
 • rozwiązywanie konfliktów
 • krytyczne myślenie
 • autoprezentacja
 • przywództwo
 • umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej (komunikacja międzyludzka)