Kliknij w jedną z poniższych pozycji aby rozpocząć pobieranie.

Wymagany jest czytnik dokumentów PDF.

Wniosek o egzamin

Wniosek o egzamin dodatkowy

Usprawiedliwienie

Zwolnienie z zajęć

Protokół egzaminu

Zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 939 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm. opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26zł, a za wydanie duplikatu legitymacji 9zł.

Nr konta: PKO BP 36 1020 1752 0000 0002 0231 3831

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Wniosek o odnalezienie dokumentu ze Składnicy Akt

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (KKZ)

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (Szkoła policealna)

Podanie na KKZ

Stypendia – rok szkolny 2023/2024:

UWAGA: Stypendium socjalne dotyczy tylko uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.

Informacja nt. stypendium

Wniosek

Katalog wydatków