Kliknij w jedną z poniższych pozycji aby rozpocząć pobieranie.

Wymagany jest czytnik dokumentów PDF.

⇒ Wniosek o egzamin

⇒ Wniosek o egzamin dodatkowy

⇒ Usprawiedliwienie

⇒ Zwolnienie z zajęć

⇒ Protokół egzaminu

Egzamin gimnazjalny 2019 – prezentacja dla rodziców i uczniów

Zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 939 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm. opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26zł, a za wydanie duplikatu legitymacji 9zł.

Nr konta: PKO BP  36 1020 1752 0000 0002 0231 3831

⇒ Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

⇒ Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Stypendia:

Uchwała nr II/34/2018 Rady Miejskiej w Elblągu

 Wniosek o stypendium

 Wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (KKZ)

⇒  Deklaracja przystąpienia do egzaminu (Szkoła policealna)

⇒  Podanie na KKZ