GODZINY OTWARCIA:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8:00 – 18:00
SOBOTA 8:00 – 14:00
TEL. KONTAKTOWY: 55 625 67 22

Wykonujemy następujące usługi:
DIAGNOSTYKA

W stacji kontroli diagnozujemy pojazdy do 3,5 t., m.in.:

1. Samochody osobowe i dostawcze.
2. Samochody powypadkowe.
3. Samochody importowane.
4. Samochody na gaz.
5. Motocykle.
6. Ciągniki rolnicze.

MECHANIKA
Oferujemy usługi w zakresie diagnostyki i naprawy:

1. Układów hamulcowych.
2. Układów kierowniczych.
3. Zawieszenia przedniego i tylnego.
4. Geometrii kół.
5. Obsługa klimatyzacji (napełnianie gazem, odgrzybianie, dezynfekcja itp.).
6. Ogumienia (wymiana + wyważanie).
7. Wymiany rozrządu silnika.
8. Wymiany oleju i filtrów.
9. Komputerowej diagnostyki silników i układów elektronicznych.
10. Ustawiania świateł.
11. Przed zakupowego sprawdzenia pojazdu.
12. Innych napraw i badań technicznych.

Polecamy naszą pomoc w zakresie badań technicznych pojazdów. Przeglądy rejestracyjne pojazdów samochodowych prowadzimy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Stacja jest wyposażona w nowoczesną i w pełni zautomatyzowaną ścieżkę diagnostyczną, która służy do badań rejestracyjnych samochodów.
Posiadamy aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą także na rejestrację samochodów z zamontowaną instalacją gazową i pojazdów skierowanych na badania przez organ ruchu drogowego lub starostę.

Zatrudnieni pracownicy posiadają uprawnienia diagnostyczne i wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej.
Nasze usługi diagnostyczne staramy się wykonywać szybko i rzetelnie.

Podstawy prawne

Zgodnie z Ustawą – Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

Badanie takie ma za zadanie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, w zakres którego wchodzi sprawdzenie:

 • zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, dotyczących danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu, a także prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych; dla pojazdów niezarejestrowanych dopuszcza się ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin;
 • stanu technicznego ogumienia;
 • prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych;
 • stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców;
 • prawidłowości działania urządzeń sygnalizacyjnych;
 • prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu jałowego koła kierownicy;
 • stanu technicznego zawieszenia;
 • prawidłowości ustawienia i zamocowania kół jezdnych;
 • stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu oraz przedmiotów wyposażenia;
 • stanu technicznego układu wydechowego, a w uzasadnionych przypadkach – na pomiarze poziomu hałasu zewnętrznego na postoju;
 • emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin;
 • spełniania warunków dodatkowych dla pojazdów określonych w rozporządzeniu o warunkach technicznych i w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów.

Organ dokonujący rejestracji pojazdu wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania technicznego pojazdu. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po uiszczeniu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej i po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania.

Badania techniczne przeprowadza się corocznie, za wyjątkiem:

 • samochodu osobowego
 • samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t
 • motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t
  które przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 2 lat od dnia przeprowadzenia badania, a potem corocznie.

Nie dotyczy to:

 •  pojazdu przewożącego towary niebezpieczne
 •  taksówki osobowej
 • pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób
 • pojazdu marki “SAM”
 • pojazdu zasilanego gazem
 • pojazdu uprzywilejowanego
 • pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego
  które podlegają corocznym badaniom technicznym.

Dodatkowe badania techniczne wykonuje się również:

 • na polecenie starosty lub organu kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego podejrzenia, że pojazd:
  • zagraża bezpieczeństwu ruchu;
  • narusza wymagania ochrony środowiska
  • uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy
 • dla pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
 • dla pojazdów, które mają być używane jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazdy uprzywilejowane, pojazdy do nauki jazdy, pojazdy do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazdy odpowiednio przystosowane lub wyposażone zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
 • dla pojazdów w których została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na kwotę przekraczającą 2000 zł
 • dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i noszących ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • dla pojazdów, dla których określono wymagania techniczne w ustawie o podatku VAT.

Badania techniczne pojazdów przeprowadza się na uprawnionych przez właściwego starostę Stacjach Kontroli Pojazdów.