Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zatrudni:

  • nauczyciela praktycznej nauki zawodu lub specjalistę w zawodzie elektryk/elektronik,

CV, dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje proszę składać osobiście w siedzibie CKZiU przy ul. Gen. J. Bema 54, pok. 209 (II piętro) w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00

Adres szkoły:            82-300 Elbląg, ul. Gen. J. Bema 54

Telefon:                     55/625 67 25

Specjalność:               elektryk/elektronik oraz projektowanie procesów produkcyjnych

Ilość godzin:              20/20

Umowa:                     na czas określony – rok szkolny 2023/2024 z możliwością przedłużenia

Dodatkowe wymagania:

  • wykształcenie wyższe zgodne z nauczanym przedmiotem bądź prowadzonymi zajęciami   lub,
  • średnie – świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub,
  • tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać,
  • przygotowanie pedagogiczne (w razie braku możliwość uzupełnienia w trakcie roku szkolnego), istnieje też możliwość zatrudnienia bez konieczności uzupełnienia przygotowania pedagogicznego jako specjalista, czyli zatrudnienie na umowę o pracę ale tak jak nauczyciele na 20 godzin dydaktycznych w tygodniu. Nie jest wymagane przygotowanie pedagogiczne w takim przypadku.