Zatrudnimy nauczyciela praktycznej nauki zawodu obróbki mechanicznej oraz nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zakresie energii odnawialnej i energetyki.

Szczegóły ofert znajdują się w załącznikach.

CV, dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje proszę składać osobiście w siedzibie CKZiU przy ul. Gen. J. Bema 54, pok. 209 (II piętro) w dni powszednie w godzinach 7:00-14:00.

Załączniki