Zatrudnimy nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zakresie:

  • obróbki mechanicznej
  • energii odnawialnej i energetyki

Szczegóły ofert znajdują się w załącznikach.

CV, dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje proszę składać osobiście w siedzibie CKZiU przy ul. Gen. J. Bema 54, pok. 209 (II piętro) w dni powszednie w godzinach 7:00-14:00.

Załączniki