Ścieżki kształcenia

Każdy z nas, bez względu na etap swojego życia,  podejmuje decyzję dotyczącą  wyboru  zawodu jaki będzie wykonywał w przyszłości.  W dużej mierze ma na to wpływ wybór ścieżki kształcenia. Zawód możemy zdobyć już na poziomie szkoły ponadpodstawowej wybierając naukę w Branżowej Szkole I Stopnia.  W innym przypadku możemy skorzystać z kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub jeśli posiadamy świadectwo maturalne wybrać kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego.

(slajd ze ścieżkami kształcenia) https://doradztwo.ore.edu.pl/wp-content/uploads/Sciezki-ksztalcenia.pdf