Kompas szkolnictwa branżowego

Ciekawe narzędzie wykorzystywane w ramach doradztwa zawodowego, opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Kompas pokaże informację o zawodach, branżach wraz z opisem zawodów i kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo wskaże placówki  kształcące w wybranym zawodzie oraz prognozę zapotrzebowania na pracowników.

https://szkolnictwo.ibe.edu.pl/