Informator o zawodach

Tu znajdziesz informator o zawodach szkolnictwa branżowego przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Lektura ta przybliży Tobie zadania i czynności zawodowe poszczególnych branż wraz z wymaganymi predyspozycjami do wykonywania zawodu, warunkami pracy oraz możliwą ścieżką kształcenia w danym zawodzie.

https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/