Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W Elblągu rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się przez platformę https://eped.pl/ wg wytycznych wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Prawa Oświatowego.

ZASADY https://eped.pl/Rekrutacja/Rekrutacja-do-szk%C3%B3%C5%82-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych#Zasady,zasady-podstawowa

HARMONOGRAM https://eped.pl/Rekrutacja/Rekrutacja-do-szk%C3%B3%C5%82-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych#Harmonogram