Kierunki kształcenia w elbląskich szkołach ponadpodstawowych

branża zawód nazwa szkoły
AUDIOWIZUALNA Technik fotografii i multimediów Zespół Szkół Gospodarczych

https://zsgelblag.pl/

BUDOWLANA Betoniarz zbrojarz

Cieśla

Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Dekarz

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter stolarski budowlanej

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

Murarz tynkarz Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Technik budownictwa

Technik budowy dróg

Zespół Szkół Technicznych

http://zst.elblag.pl/

Technik robót wykończeniowych w budownictwie Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

CHEMICZNA Technik analityk Zespół Szkół Technicznych http://zst.elblag.pl/
DRZEWNO-MEBLARSKA Koszykarz plecionkarz Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Stolarz Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

Tapicer Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Technik technologii drewna Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA Technik ekonomista

Technik rachunkowości

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

http://elblag.edu.pl/zseio/

ELEKTROENERGETYCZNA Elektryk Zespół Szkół Zawodowych nr1

http://zsz1.elblag.eu/

Technik elektryk Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Technik energetyk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

ELEKTRONICZNO- MECHATRONICZNA Automatyk

Mechatronik

Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Technik elektronik Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Technik mechatronik Zespól Szkół Mechanicznych

https://zsm.elblag.pl/

FRYZJERSKO- KOSMETYCZNA Fryzjer

Technik usług fryzjerskich

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

HANDLOWA Sprzedawca

Technik handlowiec

Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

HOTELARSKO- GASTRONOMICZNO- TURYSTYCZNA Kelner

Kucharz

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Technik hotelarstwa

Technik organizacji turystyki

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zespół Szkół Gospodarczych

https://zsgelblag.pl/

MECHANICZNA Kowal

Mechanik monter maszyn i urządzeń

Monter systemów rurociągowych Ślusarz

Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Operator obrabiarek skrawających Zespół Szkół Zawodowych nr1

http://zsz1.elblag.eu/

Technik mechanik Zespól Szkół Mechanicznych

https://zsm.elblag.pl/

MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zegarmistrz Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

METALURGICZNA Modelarz odlewniczy

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Zespół Szkół Zawodowych nr1

http://zsz1.elblag.eu/

Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

MOTORYZACYJNA Blacharz samochodowy

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Lakiernik samochodowy

Mechanik pojazdów  samochodowych

Zespół Szkół Zawodowych nr1

http://zsz1.elblag.eu/

Mechanik motocyklowy Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Technik pojazdów samochodowych Zespól Szkół Mechanicznych

https://zsm.elblag.pl/

OGRODNICZA Technik architektury krajobrazu Zespół Szkół Technicznych

http://zst.elblag.pl/

POLIGRAFICZNA Technik reklamy Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

http://elblag.edu.pl/zseio/

PRZEMYSŁU MODOWEGO Kaletnik

Krawiec

Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

ROLNO-HODOWLANA Pszczelarz Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

SPEDYCYJNO- LOGISTYCZNA Magazynier-logistyk Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Technik logistyk Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

http://elblag.edu.pl/zseio/

Zespól Szkół Mechanicznych

https://zsm.elblag.pl/

Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Technik eksploatacji portów i terminali Zespół Szkół Gospodarczych

https://zsgelblag.pl/

SPOŻYWCZA Cukiernik

Piekarz

Zespół Szkół Gospodarczych

https://zsgelblag.pl/

TELEINFORMATYCZNA Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Technik informatyk Zespól Szkół Mechanicznych

https://zsm.elblag.pl/

Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Technik programista

Technik teleinformatyk

Technik telekomunikacji

Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

TRANSPORTU DROGOWEGO Kierowca mechanik Zespół Szkół Zawodowych nr1

http://zsz1.elblag.eu/

nazwa szkoły klasa
I Liceum Ogólnokształcące

https://1lo.elblag.pl/

– HUMANISTYCZNA

– MEDYCZNA

– POLITECHNICZNA

– BIZNESOWA

II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi

http://www.2lo.elblag.pl/

– HUMANISTYCZNA

– MEDYCZNA

– POLITECHNICZNA

– BIZNESOWA

– DWUJĘZYCZNA

III Liceum Ogólnokształcące

https://www.3lo.elblag.pl/

– HUMANISTYCZNA

– MEDYCZNA

– DYPLOMATYCZNO-PRAWNA

– BIZNESOWA/POLITECHNICZNA

IV Liceum Ogólnokształcące

http://liceum.elblag.pl/

– INTEGRACYJNA

– SPORTOWA- PIŁKA NOŻNA

– SPORTOWA- PIŁKA RĘCZNA