Testy zawodowe on-line pozwalają sprawdzić wiedzę z zakresu kwalifikacji w zawodzie na poziomie technikum i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobrać losowy test w formacie PDF wraz z kluczem odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu obliczany jest wynik oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań. Dostępne są także do pobrania arkusze praktyczne i przykładowe rozwiązania (klucze oceniania).
Zachęcamy uczniów przygotowujących się do egzaminów zawodowych do skorzystania z dedykowanych bezpłatnych materiałów.