Zasady doboru uczestników kursu:

Na kurs mogą być przyjęci kandydaci, którzy:
– ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub zawodową;
– ukończyli 18 rok życia;
– posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim.
Na zajęcia praktyczne należy posiadać własną odzież ochronną.

Certyfikaty/Akredytacje Placówki dotyczące ww kursów:

  • Akredytacja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Olsztynie – nr ewidencyjny 2.28/00008/2004