Ilość osób na kursie: 5 – 7.
Czas trwania kursu 1 -2 miesięcy
Zajęcia z reguły odbywają się w dni robocze w godzinach popołudniowych (szczegółowy harmonogram układany jest w momencie zapisania się określonej grupy osób).

Zasady doboru uczestników kursu:

Na kurs mogą być przyjęci kandydaci, którzy:
– ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub zawodową;
– ukończyli 18 rok życia;
– posiadają zdolność do wykonywania zawodu operatora obrabiarek CNC potwierdzoną świadectwem lekarskim.
Na zajęcia praktyczne należy posiadać własną odzież ochronną.

Szczegółowe informacje na temat organizacji kursów można uzyskać pod numerem telefonu: 55 625 67 23 oraz kursy@ckpelblag.pl