Kurs Spawalniczy TUV – dowolna metoda
Metoda Nazwa kursu Ilość godzin
dowolna Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (I stopnia) w jednej metodzie spawalniczej i w jednym materiale 20 h teorii
60 h praktyki
Kurs Spawalniczy Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
Metoda Nazwa kursu Ilość godzin
MMA (111) Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi 31 h teorii
140 h praktyki
MAG ( 135 ) Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi 31 h teorii

120 h praktyki

MIG ( 131 ) Kurs spawania blach i rur spinami pachwinowymi 31 h teorii

120 h praktyki

( 311 ) Kurs spawania gazowego blach 31 h teorii

96 h praktyki

TIG (141) Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi 31 h teorii

80 h praktyki

Drugi materiał przy jednym kursie TIG
Egzamin spawalniczy z przygotowaniem
( przedłużenie uprawnień )
4 h
Cięcie palnikiem acetylenowo-tlenowym 30 h

Ilość osób na kursie: 8 – 10.
Czas trwania kursu 1 – 2 miesięcy
Zajęcia z reguły odbywają się w dni robocze w godzinach popołudniowych (szczegółowy harmonogram układany jest w momencie zapisania się określonej grupy osób).

Zasady doboru uczestników kursu:

Na kurs mogą być przyjęci kandydaci, którzy:
– ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub zawodową;
– ukończyli 18 rok życia;
– posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim.
Na zajęcia praktyczne należy posiadać własną odzież ochronną.

Szczegółowe informacje na temat organizacji kursów można uzyskać pod numerem telefonu: 55 625 67 23 oraz kursy@ckpelblag.pl