Przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu powołano
Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej,
którego celem jest między innymi:

WSPIERANIE ORAZ KOORDYNOWANIE PRACY ELBLĄSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK W REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO

W placówce prowadzone są grupowe zajęcia aktywizujące kierowane do szkół podstawowych z całego powiatu elbląskiego , przygotowujące uczniów, słuchaczy w szczególności do:

 • poznawania i rozwijania zasobów własnych, w tym kompetencji kluczowych,
 • świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • rozpoznawania i analizowania własnych możliwości doskonalenia, zawodowego, przekwalifikowania i dokształcania,
 • planowania własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście własnych możliwości i zainteresowań.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego.
  Propozycje warsztatów znajdziesz (tutaj)

Osobą odpowiedzialną za m.in. wspieranie szkół w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami oraz koordynacją działań związanych z rozwojem doradztwa zawodowego w systemie oświaty jest koordynator kierowników kształcenia praktycznego.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności: inspirowanie, koordynowanie i promowanie działań oraz popularyzacja rozwiązań zapewniających podnoszenie jakości w kształceniu zawodowym i ustawicznym poprzez prowadzenie dialogu z partnerami społecznymi, włączanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego, w tym realizację praktycznej nauki zawodu.

Kierownicy kształcenia praktycznego w elbląskich szkołach uczących zawodów :
1. Zespół Szkół Mechanicznych – p. Mariusz Walentynowicz
2. Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 – p. Anna Rybka – Nadolska
3. Zespół Szkół Gospodarczych – p. Alina Godlewska
4. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – p. Marta Arendt
5. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – p. Krystyna Grochowska
6. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – p. Anna Nowocień
7. Zespół Szkół Technicznych – p. Krzysztof Łęga
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – p. Zbigniew Banach

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI SYSTEM DORADZTWA W ELBLĄSKICH SZKOŁACH I PLACÓWKACH

Kontakt do placówek oświatowych wspierających realizację doradztwa zawodowego w Elblągu znajdziesz (tutaj2)
PROMOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ORAZ SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO,
Informator o zawodach szkolnictwa branżowego znajdziesz pod poniższym linkiem:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego.pdf

Jak wygląda nauka w zmodernizowanych, nowoczesnych pracowniach zobacz ( tutaj- link do filmu promującego)

WSPIERANIE I PROPAGOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 • wspieramy kształcenie całożyciowe poprzez ofertę nauki adresowaną do osób dorosłych ( link do ulotki CKZIU),
 • śledzimy aktualne trendy na rynku pracy dostosowując ofertę kształcenia do aktualnych potrzeb. Jakie zawody są obecnie deficytowe zobacz tutaj (link do barometru zawodów)
  Jakie są możliwe ścieżki kształcenia przez całe życie zobacz(tutaj3)

KONTAKT Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ul. Gen. Bema 54, 82-300 Elbląg
e-mail: info@ckpelblag.pl lub e-mail: ckziu@elblag.eu

Koordynator kierowników kształcenia praktycznego:
Tel.
Mail:
Koordynator doradztwa zawodowego, doradca zawodowy:
Anna Stoltmann – Stefaniak
Tel. 55 6258801
Mail: doradztwozawodowe@ckziuelblag.pl