Przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu powołano
Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej,
którego celem jest między innymi:

WSPIERANIE ORAZ KOORDYNOWANIE PRACY ELBLĄSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK W REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO

W placówce prowadzone są grupowe zajęcia aktywizujące kierowane do szkół podstawowych z całego powiatu elbląskiego , przygotowujące uczniów, słuchaczy w szczególności do:

 • poznawania i rozwijania zasobów własnych, w tym kompetencji kluczowych,
 • świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • rozpoznawania i analizowania własnych możliwości doskonalenia, zawodowego, przekwalifikowania i dokształcania,
 • planowania własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście własnych możliwości i zainteresowań.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego.
  Propozycje warsztatów znajdziesz w menu (obok)

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI SYSTEM DORADZTWA W ELBLĄSKICH SZKOŁACH I PLACÓWKACH

PROMOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ORAZ SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO,
Informator o zawodach szkolnictwa branżowego znajdziesz pod poniższym linkiem:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego.pdf

Jak wygląda nauka w zmodernizowanych, nowoczesnych pracowniach zobacz (link do filmu promującego)

WSPIERANIE I PROPAGOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 • wspieramy kształcenie całożyciowe poprzez ofertę nauki adresowaną do osób dorosłych
 • śledzimy aktualne trendy na rynku pracy dostosowując ofertę kształcenia do aktualnych potrzeb. Jakie zawody są obecnie deficytowe zobacz tutaj (barometr zawodów)
  Jakie są możliwe ścieżki kształcenia przez całe życie (menu obok)
 • promujemy formę kształcenia jakim jest kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • wskazujemy źródła informacji np. klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

KONTAKT Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ul. Gen. Bema 54, 82-300 Elbląg
e-mail: ecez@ckziuelblag.pl lub ckziu@elblag.eu

Wicedyrektor
Joanna Żbikowska – doradca zawodowy/pedagog
Tel. 55 625 8800
e-mail: joanna.zbikowska@ckziuelblag.pl

Koordynator doradztwa zawodowego, doradca zawodowy:
Anna Stoltmann – Stefaniak
Tel. 55 625 8807
e-mail: doradztwozawodowe@ckziuelblag.pl