Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.
Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.