NAZWA KONTAKT
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg
Tel.55 625 82 30
ppp1@elblag.com.pl
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Kosynierów Gdyńskich 30,
82-300 Elblągu Tel. (55) 625-82-51
fax. (55) 625-82-53
strona www: poradnia2elblag.pl
adres e-mail: ppp2@elblag.eu
Hufiec Pracy w Elblągu
ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg
Tel./fax 55 233 20 38
e-mail: shpelblag@op.pl
Centrum Edukacji I Pracy Młodzieży
– 55 232 68 19
Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły
w Elblągu, ul. Świętego Ducha 25
82-300 Elbląg
Tel./fax (55) 237 62 60
Wydział Wspomagania Edukacji
promocja@wmbp.edu.pl
Tel. : 55 237 62 65
Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu
ul. Gen. J. Bema 37, 82-300 Elbląg
55 625 82 11 – (ul. Bema 37)
55 625 66 21 – (ul. Warszawska 51)
55 625 66 23
mdk@mdk.elblag.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu
ul. Rawska 3, 82-300 Elbląg
Tel. (55) 234 67 83
www.wupolsztyn.praca.gov.pl/oferta-warsztatowa-ciipkz-w-elblagu
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54
82-300 Elbląg
Sekretariat:( ul Gen. Bema 54)
Tel. 55 625 67 25
Koordynator kierowników kształcenia praktycznego i ogólnego:
Tel. 55 625 88 05
Warsztaty :
doradztwozawodowe@ckziuelblag.pl
Sekretariat: ( ul. Rawska 3)
Tel. 55 625 88 01