Bibliotekarz – mgr Anna Jędrzejewska

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

Poniedziałek 8.30 – 15.30

Wtorek 8.30 -15.30

Środa 8.30 -15.00

Czwartek 8.30 -12.30

Piątek 8.30 -14.00

Sobota – informacja 55 625 67 08 lub na dyżurce

REGULAMIN


 

Regulamin biblioteki

 1. Biblioteka przeznaczona jest dla słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 2. Słuchacz może zostać zapisany do biblioteki, jeśli w jego dokumentacji znajduje się oryginał świadectwa ukończenia szkoły, na podstawie którego został przyjęty do CKZiU.

 3. Słuchacze I semestrów przyjmowani są w poczet czytelników od 1 października danego roku szkolnego. 

 4. Przy zapisie do biblioteki należy:

  – okazać dowód osobisty,

  – zapoznać się z regulaminem biblioteki.

 5. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

  – wypożyczając je do domu – lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, podręczniki, nośniki elektroniczne z ekranizacją lub nagraniami mp3 lektur szkolnych,

  – czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

 6. Jednorazowo wypożyczyć można:

  – 3 podręczniki na okres jednego semestru,

  – 1 lekturę (książka/ nagranie mp3/ film) lub inną pozycję z literatury pięknej i popularnonaukowej na okres 1 miesiąca.

 Wypożyczone pozycje powinny być zwrócone w wyznaczonym terminie do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. 

 1. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

 2. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej wartości antykwarycznej ceny książki zgubionej lub zniszczonej.

 3. Słuchacze zdający egzaminy eksternistyczne mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie w czytelni.

 1. Słuchacza obowiązuje karta obiegowa w przypadku:

  – ukończenia szkoły,

  – przerwania nauki,

  – odbierania z sekretariatu oryginału świadectwa złożonego w dokumentacji.