Branżowa Szkoła I Stopnia to początek profesjonalizmu.

Automatyk

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez szybko przesuwających się taśm z maszynami
i urządzeniami produkującymi dane wyroby. Obecnie niemalże wszystkie  gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane. To właśnie automatycy zajmują się tym, aby takie maszyny pracowały bez zarzutu. Automatyk to bezsprzecznie zawód powiązany z teraźniejszym i przyszłym rynkiem pracy, a dobrze opanowane umiejętności eliminują problemy ze znalezieniem pracy. Nauka w tym zawodzie wymaga też sporej dozy kreatywności, dociekliwości i podoba się zwłaszcza osobom lubiącym wyzwania.

Uczeń w ramach swojego cyklu nauczania będzie poznawał, nabywał i rozwijał wiadomości oraz umiejętności z: podstaw automatyki, montażu układów automatyki przemysłowej, uruchamiania i obsługi układów automatyki przemysłowej.

Szkoła gwarantuje naukę posługiwania się przyrządami i urządzeniami stosowanymi
w elektrotechnice i elektronice, wykonywanie obróbki ręcznej części urządzeń i układów automatyki przemysłowej, obsługę nowoczesnych sterowników programowalnych oraz urządzeń związanych
z pneumatyką i hydrauliką, umiejętność dobierania przewodów elektrycznych, pneumatycznych
i hydraulicznych do wykonywania odpowiedniej instalacji, wykonywanie połączeń elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, konfigurowanie i uruchamianie  urządzeń i układów automatyki przemysłowej,  wykonywanie pomiarów parametrów systemów automatyki przemysłowej.

Poza umiejętnościami ściśle zawodowymi uczeń tego kierunku z pewnością rozwinie u siebie kreatywność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów oraz poczucie odpowiedzialności i wolności wobec stawianych wyzwań. Kompetencje te są uniwersalne i z pewnością z sukcesem wykorzystywane będą w obszarze pozazawodowym.

Klasa wielozawodowa  – “Młodzieżowa klasa z pasją”

Zawody do wyboru:

 • elektromechanik,
 • kowal,
 • krawiec,
 • mechanik precyzyjny,
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń,
 • mechatronik,
 • murarz tynkarz,
 • ślusarz,
 • tapicer,
 • pracownik pomocniczy fryzjera,
 • pracownik pomocniczy krawca,
 • pracownik pomocniczy mechanika,
 • pracownik pomocniczy stolarza,
 • pracownik pomocniczy ślusarza.

W tej klasie uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. To alternatywa dla wszystkich uczniów chcących kształcić się w zawodach, dla których nie da się utworzyć całej klasy w danym zawodzie. Skupia ona uczniów uczących się w różnych zawodach. Nauka w szkole zawodowej trwa 3 lata. Cały proces edukacyjny realizowany będzie w placówce. Przedmioty ogólne i zawodowe realizowane będą w pierwszym i drugim roku nauki przez trzy dni w tygodniu. Natomiast praktyczna nauka zawodu (za którą uczniowie otrzymują wynagrodzenie) odbywać się będzie w pracowniach specjalistycznych dwa dni w tygodniu w pierwszym i drugim roku nauki oraz trzy dni w tygodniu w trzecim roku nauki.

Egzamin z przygotowania zawodowego uczeń może zdawać także w Centrum, ponieważ placówka jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Dla uczniów spoza Elbląga istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania w internacie  Ochotniczego Hufca Pracy w Pasłęku.