Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów z elbląskich szkół zawodowych oraz kształci w szerokim zakresie osoby dorosłe. Zajęcia odbywają się w 33 nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Szkoły współpracujące z ECEZ to:

Zespól Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, Ochotniczy Hufiec Pracy. Gwarantujemy jakość zajęć praktycznych oraz wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy nabór do:

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

1. Automatyk
2. Klasa wielozawodowa:

 • krawiec
 • tapicer
 • kowal
 • brukarz
 • ślusarz
 • pracownik pomocniczy: mechanika, krawca, stolarza, fryzjera

TECHNIKUM – technik spawalnictwa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH

SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH w zawodach:

 • technik administracji
 • technik archiwista
 • technik usług pocztowych
 • technik BHP
 • technik ochrony osób i mienia

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodach:

 • florysta,
 • krawiec,
 • fryzjer,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik mechanik,
 • technik renowacji elementów architektury,
 • technik odnawialnych źródeł energii,
 • technik spawalnictwa,
 • technik rachunkowości.

PŁATNE KURSY KRÓTKOTERMINOWE:

 • spawacz,
 • operator obrabiarek CNC
 • instalator systemów alarmowych i teleinformatycznych,
 • instalator odnawialnych źródeł energii.

Nasza oferta jest elastyczna – na bieżąco śledzimy tendencje na rynku pracy, a
w kształceniu proponujemy zawody na nim pożądane. Prowadzimy również szeroko pojętą współpracę z największymi pracodawcami w regionie.

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej i prowadzone są w weekendy. Nauczyciele to doświadczona kadra dysponująca szeroką gamą kwalifikacji do nauczania wielu zawodów.

Załączniki:
1. Deklaracja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
2. Deklaracja do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
3. Deklaracja do Szkoły Branżowej I-go stopnia
4. Deklaracja do Szkoły Policealnej
5. Deklaracja do KKZ
6. Deklaracja Technikum