Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej realizuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów z elbląskich szkół zawodowych oraz kształci w szerokim zakresie osoby dorosłe. Zajęcia odbywają się w 33 nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych.

Szkoły współpracujące z ECEZ to:

Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, Ochotniczy Hufiec Pracy.

Gwarantujemy jakość zajęć praktycznych oraz wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy nabór do:

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

 • fryzjer,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • ślusarz,
 • automatyk,
 • krawiec.

Deklaracja do Szkoły branżowej I-go stopnia

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do szkoły ponadpodstawowej w CKZiU-ECEZ.

TECHNIKUM – technik spawalnictwa

Deklaracja do Technikum

SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH (7 i 8 klasa)

Deklaracja do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH w zawodach:

 • technik administracji,
 • technik archiwista,
 • technik BHP,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • florysta.

Deklaracja do Szkoły Policealnej dla Dorosłych

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodach:

 • florysta,
 • krawiec,
 • tapicer,
 • fryzjer,
 • technik usług fryzjerskich,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • technik mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • technik spawalnictwa,
 • garncarz,
 • monter urządzeń energii odnawialnej.

Deklaracja do KKZ

Protokół uzgodnienia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

PŁATNE KURSY KRÓTKOTERMINOWE:

 • spawacz,
 • operator obrabiarek CNC,
 • programista obrabiarek CNC,
 • kowalstwo artystyczne,
 • garncarz,
 • renowacja mebli,
 • malarz/tapeciarz,
 • posadzkarz.

Nasza oferta jest elastyczna – na bieżąco śledzimy tendencje na rynku pracy, a
w kształceniu proponujemy zawody na nim pożądane. Prowadzimy również szeroko pojętą współpracę z największymi pracodawcami w regionie.

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej (oprócz szkoły branżowej i podstawowej) i prowadzone są w weekendy. Nauczyciele to doświadczona kadra dysponująca szeroką gamą kwalifikacji do nauczania wielu zawodów.