Szkoła Policealna to wejście na ścieżkę zawodowej kariery

Nauka odbywa się w systemie zaocznym – zajęcia planowane są co drugi weekend (piątek/sobota/niedziela). Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne, uprawniające do zniżek, a także wszelakie zaświadczenia wymagane w instytucjach państwowych.

Dla kogo Szkoła Policealna?

Oferta skierowana jest dla osób legitymujących się średnim wykształceniem (matura nie jest wymagana).

Jak długo trwa nauka?

W zależności od kierunku 1,5 lub 2 lata.
Co fizycznie daje ukończenie Szkoły Policealnej?
Nauczane kwalifikacje kończą się egzaminem zawodowym (pisemny i praktyczny). Po zdanym egzaminie państwowym absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji, którym może skutecznie posługiwać się na rynku pracy.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Policealną w CKZiU?
– nasza oferta jest bezpłatna, jesteśmy placówką samorządową,
– posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych,
– równolegle możesz skorzystać z innych form kształcenia (np. KKZ).