Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

BPO.02. Ochrona osób i mienia

Opis zawodu:

Technik ochrony fizycznej osób i mienia to zawód, którego podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej a także zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia jest stosunkowo młodym zawodem, polegającym, nie tylko na zapewnianiu ochrony fizycznej, ale także na umiejętności jej organizowania i planowania, znajomości procedur administracyjno-prawnych oraz na zapobieganiu współczesnym zagrożeniom.

Pracownikiem ochrony może być osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa obszarów, obiektów i urządzeń, wielkopowierzchniowych galerii handlowych, imprez masowych, konwojów wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Pracownik ochrony ma prawo wykonywać zadania zawodowe na terenach obowiązkowo chronionych, takich jak obiekty infrastruktury krytycznej naszego państwa oraz, po dodatkowym przeszkoleniu, zabezpieczać imprezy masowe, w ramach zadań członków służb porządkowych i służb informacyjnych. Pracownicy ochrony wykonują zadania m.in. na portach lotniczych, w jednostkach wojskowych, jak też zajmują się planowaniem i realizacją systemu ochrony dla firm i instytucji w wielu aspektach ochrony osób i mienia.