KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum (dwa semestry)
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych (dwa semestry)

Zadania zawodowe technika archiwisty obejmują: wykonywanie czynności biurowo-archiwalnych w jednostce organizacyjnej, gromadzenia, przechowywania
i udostępniania zasobu archiwalnego, ewidencjonowania dokumentacji aktowej, brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego,  zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej, opracowywania dokumentacji audiowizualnej, gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.