L.p.

Nazwa szkoły

Nazwa kwalifikacji

Okres kształcenia/ ilość kwalifikacji

Uwagi

1. Szkoła podstawowa

Uzupełnienie wykształcenia

2.

Liceum ogólnokształcące

Zdobycie wykształcenia średniego ogólnego

3.

Szkoły policealne

Technik pożarnictwa 2 lata

Zdobycie nowych kwalifikacji, nowego zawodu, przekwalifikowanie

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2 lata
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1,5roku
Opiekunka dziecięca 2 lata
Technik administracji 2 lata
Asystent osoby niepełnosprawnej 1rok
Opiekun osoby starszej 2 lata
Florysta 1rok
Technik teleinformatyk 2 lata
Technik informatyk 2 lata
Technik telekomunikacji 2 lata
Technik usług pocztowych i finansowych 1rok
Technik rachunkowości 2 lata
Technik archiwista 2 lata
Technik turystyki wiejskiej 2 lata
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 2 lata
4.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – szkoły średnie zawodowe

Technik budownictwa 2 kwalifikacje

Zdobycie nowych kwalifikacji, nowego zawodu, przekwalifikowanie.

Tytuł technika uzyskuje się po ukończeniu dwóch kwalifikacji i ukończeniu np. liceum ogólnokształcącego ( wykształcenie ogólne) w CKZiU oraz zdaniu egzaminu zawodowego. Dostępność dla wszystkich osób dorosłych. W wyjątkowych przypadkach dla niepełnoletnich.

Technik inżynierii sanitarnej 2 kwalifikacje
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 2 kwalifikacje
Technik elektryk 2 kwalifikacje
Technik energetyk 2 kwalifikacje
Technik elektronik 2 kwalifikacje
Technik mechatronik 2 kwalifikacje
Technik mechanik 2 kwalifikacje
Technik pojazdów samochodowych 2 kwalifikacje
Technik odlewnik 2 kwalifikacje
Technik automatyk 2 kwalifikacje
Technik pożarnictwa 2 kwalifikacje
Technik technologii drewna 2 kwalifikacje
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2 kwalifikacje
Technik pszczelarz 2 kwalifikacje
Technik logistyk 2 kwalifikacje
Technik administracji 2 kwalifikacje
Technik teleinformatyk 2 kwalifikacje
Technik informatyk 2 kwalifikacje
Technik telekomunikacji 2 kwalifikacje
Technik usług pocztowych i finansowych 2 kwalifikacje
Technik rachunkowości 2 kwalifikacje
Technik archiwista 2 kwalifikacje
Technik usług fryzjerskich 2 kwalifikacje
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 2 kwalifikacje
Technik cyfrowych procesów graficznych 1 kwalifikacja

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – poziom szkól zawodowych

Florysta 1kwalifikacja

Zdobycie nowych kwalifikacji, nowego zawodu, przekwalifikowanie.

Dla osób nie posiadających min. wykształcenia zawodowego- można je uzupełnić np. w CKZiU. Osoby posiadające wykształcenie min. zawodowe muszą tylko pozytywnie zdać egzamin zawodowy.

Fryzjer 1 kwalifikacja
Magazynier logistyk 1 kwalifikacja
Pszczelarz 1 kwalifikacja

Dodatkowo – uprawnienia rolnicze

Murarz tynkarz

1 kwalifikacja
Betoniarz zbrojarz 1 kwalifikacja
Cieśla 1 kwalifikacja
Dekarz 1 kwalifikacja
Monter sieci i instalacji sanitarnej 1 kwalifikacja
Kowal 1 kwalifikacja
Ślusarz 1 kwalifikacja
Operator obrabiarek skrawających 1 kwalifikacja
Mechanik pojazdów samochodowych 1 kwalifikacja
Mechanik monter maszyn i urządzeń 1 kwalifikacja
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 1 kwalifikacja
Elektryk 1 kwalifikacja
Elektromechanik pojazdów samochodowych 1 kwalifikacja
Mechatronik 1 kwalifikacja
Stolarz 1 kwalifikacja
Krawiec 1 kwalifikacja
Tapicer 1 kwalifikacja
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 1 kwalifikacja

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – poziom szkól zawodowych

Pracownik pomocniczy krawca 1 kwalifikacja Lekka niepełnosprawność intelektualna
Pracownik pomocniczy mechanika 1 kwalifikacja Lekka niepełnosprawność intelektualna
Pracownik pomocniczy ślusarza 1 kwalifikacja Lekka niepełnosprawność intelektualna
Pracownik pomocniczy stolarza 1 kwalifikacja Lekka niepełnosprawność intelektualna
Asystent fryzjera 1 kwalifikacja Lekka niepełnosprawność intelektualna