Terminy składania wniosków:

Wniosek i informację o przyznanie świadczenia socjalnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia każdego roku, a osoby zatrudnione po tym terminie najpóźniej w ciągu miesiąca.

Wnioski do pobrania:

Aktualności: