Terminy składania wniosków:

Wnioski o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną rozpatrywane są czterokrotnie – do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

Wnioski do pobrania: