Uczniowie po ukończeniu technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Egzamin przeprowadza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych. Jednym z takich ośrodków jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów w następujących zawodach:

– elektromechanik,

– mechanik pojazdów samochodowych,

– operator obrabiarek skrawających,

– fryzjer,

– betoniarz zbrojarz,

– monter systemów suchej zabudowy,

– elektryk,

florysta,
wykonywanie projektów multimedialnych,
technik administracji.