Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej jest placówką oświatową realizującą zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu uczniów z elbląskich szkół ponadpodstawowych oraz kształcenia ogólnego i branżowego osób dorosłych.

Z naszych pracowni i laboratoriów korzystają uczniowie:

– branżowych szkół I-go stopnia,

– techników,

– osoby dorosłe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności.


W roku szkolnym 2020/2021 w CKZiU-ECEZ kształci się 980 uczniów i słuchaczy w następujących zawodach, kwalifikacjach i szkołach:

Branżowe szkoły I-go stopnia:

– operator obrabiarek skrawających;

– elektryk;

– mechanik pojazdów samochodowych;

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

– stolarz;

– fryzjer;

– elektronik;

– elektromechanik pojazdów samochodowych;

– kierowca mechanik,

– tapicer,

– dekarz,

modelarz odlewniczy.

Technika:

– technik mechatronik;

– technik pojazdów samochodowych;

– technik usług fryzjerskich;

– technik elektryk;

– technik urządzeń i systemów energii odnawialnych;

– technik technologii drewna.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

– florysta,

– elektryk,

– elektronik,

– realizacja projektów multimedialnych

technik rachunkowości.

Szkoły Policealne:

– technik administracji,

– technik archiwista. 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego współpracuje z:

– Zespołem Szkół Mechanicznych

– Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1

– Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

– Zespołem Szkół Techniczno – Informatycznych

– Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1

– Ochotniczym Hufcem Pracy

– Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu