Branżowa szkoła I-stopnia / Technikum

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Szkoła podstawowa dla dorosłych

Szkoły policealne

Plany zajęć

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kursy komercyjne

Klasa z Pasją

Strefa Ucznia - Rodzica

Strefa Pracodawcy

Doradztwo zawodowe

Pedagog psycholog

Aktualności

Zdrowie przede wszystkim

30 listopada 2021|

W ramach doradztwa zawodowego oraz realizacji szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego we wszystkich klasach CKZIU zorganizowano spotkanie poświęcone PROFILAKTYCE RAKA PIERSI . Zajęcia dla uczennic przeprowadziła Prezes elbląskich Amazonek pani Danuta Tchorowska. Uczestniczkami były [...]

Spotkanie z rodzicami

23 listopada 2021|

Szanowni Państwo W dniu 2.12.2021 r. o godz. 17.00 przy ul. Rawskiej 3 odbędzie się spotkanie z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz wychowawcami OHP uczniów i słuchaczy klas BS1, 7 SP oraz 8 SP. Serdecznie zapraszamy.

Więcej aktualności

MISJĄ ELBLĄSKIEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ JEST:

  •  Wyposażenie uczniów, słuchaczy oraz pracowników młodocianych w wysokie kompetencje zawodowe zapewniające aktywność w procesie kształcenia oraz w ich dalszej karierze;
  • Stwarzanie każdemu uczniowi, słuchaczowi oraz pracownikowi młodocianemu możliwości realizowania rozwoju zawodowego na miarę jego potrzeb i możliwości;
  • Kształtowanie umiejętności ogólnych i zawodowych umożliwiających dalszy rozwój oraz dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy;
  • Kreowanie twórczych postaw zawodowych uczniów, słuchaczy i pracowników młodocianych oraz pozytywnej motywacji do rozumienia idei uczenia się przez całe życie;

ECEZ współpracuje (warsztaty / szkolenia):

ECEZ Nagrody: