1. El Zawodowcy XXI wieku
  2. Lepszy w zawodzie
  3. Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu
  4. Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II
  5. Rozbudowa CKP w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy
  6. Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie w kierunkach informatycznych
  7. Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych CKP w Elblągu
  8. Edukacja dla innowacyjności
  9. Nauczyciel w szkole przyszłości
  10. Nauczyciel XXI wieku
  11. Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu