Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie w kierunkach informatycznych

9 października 2017|Możliwość komentowania Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie w kierunkach informatycznych została wyłączona

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”    „Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych” to projekt, którego celem było poprawienie bazy dydaktycznej w elbląskich szkołach.   Projekt polegał na wyposażeniu [...]