Przedmiot zamówienia:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018 R.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 R.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2020 R.

1. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

2. Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

3. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

4. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

5. Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

6. Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

7. Dostawa pikowarki ramowej sterowanej elektronicznie do pracowni tapicerskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

8. Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

9. Dostawa pojazdów do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

10. Dostawa wyposażenia warsztatowego do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

11. Dostawa spawarek do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

12. Dostawa pomocy naukowych do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

13. Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

14. Dostawa wyposażenia do dwóch pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

15. Dostawa wyposażenia sklepowego do pracowni florystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

16. Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

17. Dostawa sprzętu i wyposażenia biurowego oraz sprzętu szkolnego i wyposażenia dydaktycznego do siedmiu pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

18. Dostawa wyposażenia specjalistycznego do pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

19. Dostawa pojazdów do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

20. Dostawa spawarek do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

21. Dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

22. Dostawa sprzętu i wyposażenia biurowego oraz sprzętu szkolnego i wyposażenia dydaktycznego do siedmiu pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE”

23. Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

24. Dostawa wyposażenia warsztatowego do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

25. Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

26. Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

27. Dostawa wyposażenia do Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

28. Dostawa Staloskopu do analizy składu chemicznego metali metodą fluorescencji rtg do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

29. Dostawa wyposażenia warsztatowego do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

30. Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

31. Dostawa wyposażenia do pracowni florystycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

32. Dostawa sprzętu i wyposażenia biurowego oraz sprzętu szkolnego i wyposażenia dydaktycznego do siedmiu pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

33. Dostawa wyposażenia specjalistycznego do pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

34. Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

35. Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

36. Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

37. Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

38. Dostawa sprzętu i wyposażenia biurowego oraz sprzętu szkolnego i wyposażenia dydaktycznego do siedmiu pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

39. Dostawa wyposażenia warsztatowego do pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

40. Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

41. Dostawa próbek do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

42. Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

43. Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”

44. Dostawa wyposażenia do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

45. Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”