Podstawa programowa kwalifikacyjnego kursu zawodowego:

Operator obrabiarek skrawających

 

Ramowy plan nauczania (obowiązuje od 1 września 2015r.)