Podstawa programowa kwalifikacyjnego kursu zawodowego:

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Ramowy plan nauczania