W dniach 11-22 września 2017 roku odbyła się pierwsza rekrutacja w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

LP Uczestnik Osoba niepełnosprawna 1 pkt Niski status materialny 1 pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu, w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje 1pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie 3pkt Zamieszkanie na obszarze ZIT bis Elbląg 1pkt Ilość punktów
1 Nauczyciel 1 0 0 1 3 1 5
2 Nauczyciel 2 0 0 0 3 1 4

Dwóch nauczycieli rozpoczęli od października 2017 roku studia podyplomowe z zakresu problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej.