Poniżej znajdują się regulaminy oraz terminy rekrutacji do szkół:

1. Regulamin rekrutacji

2. Terminy rekrutacji