Informacja z przeprowadzonej I tury diagnozy uczniów i słuchaczy pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych

17 lipca 2018|Możliwość komentowania Informacja z przeprowadzonej I tury diagnozy uczniów i słuchaczy pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych została wyłączona

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko [...]

Rekrutacja

2 lutego 2018|Możliwość komentowania Rekrutacja została wyłączona

Poniżej zamieszczony jest regulamin rekrutacji wraz z załącznikami. → Regulamin rekrutacji → Deklaracja udziału w projekcie → Deklaracja przystąpienia do projektu → Formularz zgłoszeniowy → Zgoda na przetwarzanie danych osobowych → Zgoda na upowszechnianie [...]

EL – Zawodowcy XXI wieku

2 lutego 2018|Możliwość komentowania EL – Zawodowcy XXI wieku została wyłączona

Gmina Miasto Elbląg od 1 grudnia 2017 r. realizuje projekt pn. „EL – Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata [...]