Interesuje Cię realizacja prac remontowo–budowlanych oraz renowacja zabytkowych obiektów budowlanych? Ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Będziesz zajmować się renowacją elementów architektonicznych, tynków, polichromii, okładzin kamiennych oraz ceramicznych. Odtwarzać brakujące detale zabytkowych konstrukcji murowanych, wypraw tynkarskich i detali wystroju architektonicznego. Projektować i wykonywać architektoniczne dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie.

Do wykonywania czynności zawodowych wykorzystuje się tradycyjne oraz nowoczesne technologie, materiały budowlane, narzędzia, urządzenia i maszyny budowlane, dostosowując je do zakresu prac. Pod kierunkiem uprawnionych osób można wykonywać rekonstrukcje zabytkowych ustrojów budowlanych oraz kopie detali architektoniczno-budowlanych obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym i artystycznym dla kultury narodowej. Wykonując obowiązki zawodowe współpracuje się z inwestorami, nadzorem technicznym i konserwatorskim.a prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych; projektuje się i wykonuje sztukatorskie i kamieniarskie dekoracje architektoniczne oraz wykonuje rekonstrukcje detali architektonicznych.

Symbol cyfrowy zawodu 311210
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.

czas trwania: trzy semestry