Jest to zawód z obszaru administracyjno-usługowego, a osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada w danej firmie lub instytucji za szeroko pojętą rachunkowość. Technik rachunkowości zajmuje się, m.in. księgowaniem i wystawianiem faktur od dostawców, rozliczaniem świadczeń oraz składek pobieranych przez ZUS, jak też przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych. Rozlicza on również wynagrodzenia, często przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Ponadto technicy rachunkowości kontaktują się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym do ich obowiązków należy, m.in. wystawianie zaświadczeń, sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych, a także zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.

Osoba na tym stanowisku ma obowiązek sprawdzić dokumenty przekazane przez firmę klienta zarówno pod względem merytorycznym, jak też prawnym. Następnie, w oparciu o zweryfikowane dane z dokumentów oraz informacje przekazane przez przedsiębiorcę, technik rachunkowości rozlicza finanse firmy względem Skarbu Państwa. Później dokumenty umieszczane są w segregatorach i przechowywane przez cały rok podatkowy.

Symbol cyfrowy zawodu 431103
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (czas trwania: dwa semestry)
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości (czas trwania: dwa semestry)