Technik mechanik to specjalista bardzo poszukiwany na rynku pracy. W „Barometrze zawodów 2020 powiat elbląski i miasto Elbląg” opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – zawód ten uznany jest jako deficytowy. Absolwent tego technikum przygotowany jest do przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną, wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną oraz organizowania i nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. Zajęcia odbywają się w zmodernizowanych pracowniach obróbki ubytkowej mechanicznej na obrabiarkach sterowanych konwencjonalnie oraz pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, wyposażonych w najnowocześniejsze w Polsce obrabiarki.

Także pozostałe zajęcia kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego realizowane będą w salach wykładowych i pracowniach doposażonych dzięki programom unijnym w najnowszy specjalistyczny sprzęt i pomoce naukowe. Na szczególną uwagę zasługuje tu też pracownia rysunku technicznego, gdzie projektowanie części maszyn i urządzeń wykonywane jest z wykorzystaniem oprogramowania wspomaganego komputerowo typu CAD/CAM. Absolwenci tego technikum znajdą bardzo dobrze płatną pracę w wielu przedsiębiorstwach branży mechanicznej na terenie miasta Elbląg, powiatu i województwa. Będą także przygotowani do założenia własnego przedsiębiorstwa lub zakładu świadczącego usługi obróbki ubytkowej mechanicznej. Zawodu tego uczy wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która przez wiele lat doskonaliła swoje umiejętności pracując w przemyśle oraz zdobywała uprawnienia, kończąc szereg specjalistycznych kursów.

Symbol cyfrowy zawodu 311504
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

czas trwania: dwa semestry