Ciekawi Cię obróbka i montaż obrazu, projekty multimedialne i graficzne oraz reklama? Technik fotografii i multimediów to zawód właśnie dla Ciebie.
Technik fotografii i multimediów da Ci szerokie możliwości zatrudnienia w studiach fotograficznych, w przemyśle fotooptycznym, optycznym, optoelektronicznym, wydawnictwach i drukarniach, agencjach prasowych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług

Do zadań zawodowych technika fotografii i multimediów należy:
– przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych
– posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym
– prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych
– posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów.

Symbol cyfrowy zawodu 343105
kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
AUD.05.Realizacjaprojektówgraficznych i multimedialnych

czas trwania: dwa semestry