W serwisie regulaminy opublikowane zostało zarządzenie dyrektora Nr 9/2020/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w formie pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu.