Od dnia 27 października 2020 roku zajęcia praktyczne we wszystkich zawodach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizujemy w formie nauczania zdalnego.