Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, informujemy, że:

– nauczanie w szkołach dla dorosłych od dnia 24.10.2020 do 08.11.2020 r. odbywać się będzie w formie zdalnej.

– praktyczna nauka zawodu dla wszystkich uczniów ze szkół oraz OHP z którymi CKZiU- ECEZ ma zawartą umowę  realizowana będzie w trybie stacjonarnym na dotychczasowych zasadach.