W związku z rozporządzeniem MEN wszystkie zajęcia dla słuchaczy KKZ w kwalifikacjach – AU.21, EE.O5, ELE.02 I ELM.05 do 29.11.2020 r. będą realizowane on-line. W przypadku zmian, stosowne informacje będą zamieszczone na stronie internetowej CKZiU.
Zbigniew Banach
Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu
tel. 55 625 67 21