Rok szkolny 2023/2024 zakończyliśmy o godz. 9.00. W tym szczególnym dniu, 21 czerwca 2024 r., nasze mury opuścił pierwszy rocznik absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w CKZiU. Najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie uzyskała uczennica z kl. 3 Wiktoria Treder, również z wyróżnieniem szkołę ukończyła Wiktoria Zasuwik. Nagrodzeni zostali też uczniowie i słuchacze, którzy najsystematyczniej uczęszczali na zajęcia lekcyjne: Mateusz Chanas, Dawid Łazarewicz, Mykola Ostroshchenko, Łukasz Telecki i Mateusz Zieliński. Na wniosek wychowawców klas, w dowód uznania dla zachowania i postawy prospołecznej, pochwały i nagrody przyznano także Nikoli Matuszczak i Maksymilianowi Rucińskiemu. Spotkanie stało się okazją, by podziękować pracownikom administracji i obsługi za ich wysiłek w przygotowanie uroczystości, których w ostatnich dniach roku szkolnego było szczególnie dużo. Na zakończenie Pan Dyrektor Romuald Mackojć gratulował wszystkim: uczniom, pracownikom Centrum, rodzicom i opiekunom, że w dobrym stylu kończą ten niełatwy rok szkolny. Życzył dalszych sukcesów, które oglądać będzie już z innej perspektywy i wspaniałych wakacji, na które wszyscy czekamy.