Serdecznie dziękujemy kierownictwu i pracownikom Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu, a w szczególności Pani dr Annie Skuzinskiej, za spotkania edukacyjne, w których miała możliwość uczestniczyć młodzież z Branżowej Szkoły I stopnia w CKZIU w Elblągu. Spotkania były ciekawą formą poznania jednej z ważnych instytucji pomocnych w sprawach pracy i kariery zawodowej. Dzięki Państwa gościnności i chęci poświęcenia nam czasu przyszłość, do której przygotowujemy się staje się prostsza i łatwiejsza.