Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora CKZiU w Elblągu nr 34/2023/2024 do przeprowadzenia rekrutacji uczniów i słuchaczy ubiegających się o przyjęcie do CKZiU na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe informuje, że po wstępnej weryfikacji zakwalifikowano na poszczególne zawody następujące liczby osób:

KKZ – liczba osób (PDF)