Aktualnie uczeń klasy IV Technik technologii drewna – Kacper Bryk za najwyższą frekwencję w 3 letnim okresie nauczania przedmiotów w ujęciu praktycznym – obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich oraz organizacja produkcji w zakładach przemysłu drzewnego otrzymał nagrodę: tygodniowe szkolenie organizowane i przeprowadzone przez firmę Homag Polska jednego z największych producentów maszyn sterowanych numerycznie w Europie. Dzięki temu Kacper osiągnął wysoką wiedzę oraz nabył umiejętności w zakresie programowania w programie WoodWop i obsługi maszyn CNC.

Gratulujemy!