W dniu 20.01.2022 roku zostało zorganizowane spotkanie informacyjne, w którym udział wzięli uczniowie 1BS klasy branżowej, ich rodzice, dyrektor, kierownik zajęć praktycznych, wychowawca i nauczyciele uczący zajęć praktycznych. Rodzice mogli zaczerpnąć informacji od kadry ale również obejrzeli placówkę i pracownie, na których odbywają zajęcia praktyczne ich dzieci.